انتخاب برگه

تاریخچه مسابقات

طراحی صنعتی مدرن در طول قرنهای گذشته با توسعه های فراوانی روبرو شده است. این روند تبدیل به یک صنعت کامل شده که تمام زندگی مردم را در سراسر جهان متاثر کرده و باعث بروز مسابقات بین المللی در این زمینه گردیده است. مسابقات  G-Mark , IDEA, A’Design’ Red dot , iF  پنج مسابقه بین المللی حرفه ای در زمینه طراحی صنعتی هستند.

مسابقه Red Dot نیز در آلمان در سال 1955 متولد شد. این مسابقه توسط یک موسسه طراحی در آلمان راه اندازی شد ولی بعدها به یک مسابقه مشهور جهانی برای شناسایی طرحهای خلاقانه تبدیل شد. داوران بر اساس اصول خلاقیت، کارکرد، عوامل انسانی و محیط زیست آثار را بررسی می کرده اند

مسابقه iF  بیش از 50 سال است که بعنوان یکی از مهمترین مسابقات در حیطه طراحی شناخته میشود. این مسابقه توسط یکی از قدیمی ترین موسسات طراحی صنعتی آلمان در سال 1953 در مرکز نمایشگاههای هانوور راه اندازی شد. این مسابقه وظیفه برجسته کردن طرحهای صنعتی ممتاز و قرار دادن آنها در کانون توجهات از طریق سنت سازی طراحی خوب را بر عهده داشت. این سنت سازی الگوهایی برای عملکرد، راحتی، نوآوری، کیفیت تولید و طراحی ظاهری ارائه می داد.

IDEA  مسابقه ای است که توسط انجمن طراحان صنعتی آمریکا راه اندازی شده و هرساله طرح ها و محصولات برتر از منظر طراحی صنعتی را معرفی می کند. همچنین مسابقه A’Design  نیز از مسابقات مشهوری است که بتازگی در ایتالیا شروع بکار کرد و بسرعت رشد نموده بطوریکه از برگزاری مسابقه در 25 رشته در سالهای اول به 100 رشته  ارتقاء یافته است. مسابقات نامبرده و مسابقات دیگر طراحی صنعتی، همگی بنوعی عهده دار شناسایی طراحان برتر در صنایع مختلف و معرفی آنها به شرکتها و کارخانجات تولیدی می باشد. در واقع این مسابقات نقش بسیار تعیین کننده ای در الگودهی و ایجاد انگیزه در طراحی های مفید و کاربردی با نگاه کاربر محور داشته و دارد و آینده طراحی صنعتی به نوعی در گرو این مسابقات می باشد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

زمانهای مهم

برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..

 

معیارهای ارزیابی

برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند داشت. رعایت هرکدام از معیارها امتیازات و ضرایب خاص خود را دارد.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام