انتخاب برگه

جشنواره ملی طراحی صنعتی

جایی برای شناسایی استعدادهای طراحی محصول و ارتباط با صنعت

زمان برگزاری اختتامیه

جشنواره طراحی برای کودک

سه شنبه 29 آذر ماه 1401

ساعت 18 الی 20 

محل برگزاری رویداد یک روز طراحی ، خلاقیت شهری

 

عمارت اتحادیه

نشانی:
انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بلوار ارتش غرب، بعد از بلوار مژدی،
خیابان شهید صمیع، نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

حامیان ما

آماده پیوستن به مسابقات ملی آیدیران هستید؟

بیایید این شگفتی را باهم بسازیم!

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام