انتخاب برگه

[ARForms id=181]

سمینار :

راهبرداهای نوین پایستارسازی حمل و نقل و نقش طراحی برای حمل و نقل در آینده

لزوم تغییر الگوواره ( paradigm ) حمل و نقل در دنیای جدید

استاد : فاطر سعادت نیاکی

زمان: 5 شنبه 11 تیرماه ساعت 18 الی 20

مکان : تهران میدان بهارستان خیابان شهید مصطفی خمینی خیابان صیرفی پور ، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه، سالن کارگاه آموزشی

هزینه:

کسانی که طرح خود را در مسابقات آیدیران شرکت داده اند 10 هزار تومان

برای باقی شرکت کنندگان 40 هزار تومان

همراه با افطار

مجموعه فرهنگی سرچشمه

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام