شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

نمایندگان ما در دانشگاههای سراسر کشور پاسخگوی مشکلات دانشجویان آن دانشگاه و راهنمای آنها در مورد نحوه شرکت در مسابقات می باشند. همچنین از مسئولیتهای ایشان نظارت بر حسن انجام کار داوطلبانی است که درخواست کوپن رایگان ارسال مطلب یا نصب پوستر نموده اند.

نمایندگان آیدیران می توانند از منافع این موقعیت استفاده کنند که عبارتست از : استفاده از ۲ کوپن رایگان ارسال طرح در هر سال، دریافت گواهینامه و تقدیرنامه همکاری در پایان هر دوره، حضور رایگان در تمامی کارگاههای آموزشی آیدیران

نمایندگی آیدیران به کسانی اعطا خواهد شد که در حال حاضر دانشجو باشند.

لطفا درخواست نمایندگی خود را در فرم مقابل تکمیل و ارسال نمایید. درخواست شما پس از بررسی در دبیرخانه آیدیران، پاسخ داده خواهد شد.