انتخاب برگه

هیأت داوران

با صلاحدید دبیرخانه محترم مسابقات آیدیران و با توجه به ضرورت حفظ سلامت مسابقات و پرهیز از تبعیضهای احتمالی، اسامی داوران در روز نوزدهم تیرماه منتشر خواهد شد. داوران از میان اساتید دانشکده های طراحی صنعتی و همچنین تولید کنندگان و حرفه ای های صنعت انتخاب شده اند. با تجربه ی دبیرخانه مسابقات آیدیران از مسابقات طراحی صنعتی برگزار شده در سالهای گذشته توسط صنایع و نهادهای مختلف، بمنظور جلوگیری از مشکلات و تبعات چنین مسابقاتی، در سطح ملی و بالاتر بردن کیفیت داوری، در نوزدهم تیرماه اسامی داوران انتخاب شده بهمراه رزومه کامل ایشان در سایت رونمایی خواهد شد.

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام