انتخاب برگه

حامیان

اولین و مهتمرین منفعت این مسابقات، حمایت از تولید داخلی و ارتقاء کیفی محصولات ایرانی می باشد که تمام حامیان در ارزشهای معنوی آن شریک خواهند بود. حامیان این امکان را خواهند داشت تا از پایگاه داده های تشکیل شده از شرکت کنندگان در مسابقه استفاده نمایند. همچنین لوگوی تمامی حامیان در تمام مراحل مسابقه در معرض دید خواهد بود.

digikala-rr   28LogoSetadNarm LogoMarkaz      AR.P.C              %d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7-2-1bahman-group-shm

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام