Select Page

حامیان

اولین و مهتمرین منفعت این مسابقات، حمایت از تولید داخلی و ارتقاء کیفی محصولات ایرانی می باشد که تمام حامیان در ارزشهای معنوی آن شریک خواهند بود. حامیان این امکان را خواهند داشت تا از پایگاه داده های تشکیل شده از شرکت کنندگان در مسابقه استفاده نمایند. همچنین لوگوی تمامی حامیان در تمام مراحل مسابقه در معرض دید خواهد بود.

digikala-rr   28LogoSetadNarm LogoMarkaz      AR.P.C              %d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7-2-1bahman-group-shm

Share This

ثبت نام