انتخاب برگه

نمایشگاه آثار

نمایشگاه آیدیران

همزمان با روز جشنواره ، نمایشگاهی از آثار برنده شده و همچنین نمایشگاه تخصصی طراحی با حضور صنایع تولیدی، شرکتهای طراحی محصول و نیز شرکتهای خدماتی طراحی مانند مدلسازی، برپا خواهد شد و از ۱۹ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ پذیرای بازدیدکنندگان می باشد. در طول مدت برپایی نمایشگاه، کارگاههای تخصصی و کارگروههای آموزشی بمنظور تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد می باشد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام