انتخاب برگه

نشان آیدیران

نشان آیدیران

تنها برندگان مسابقه حق استفاده از نشان آیدیران را دارند. برندگان می توانند از این نشان در وب سایت، رزومه و تبلیغات خود استفاده کنند. نشان آیدیران ضمانت تخصص و کارایی شما در زمینه حرفه طراحی صنعتی می باشد.

برندگان، می توانند نشان خود را از قسمت زیر انتخاب کرده و دانلود نمایند.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

محصول منتخب

منتخب برنزی

منتخب نقره ای

منتخب طلایی

آیدیران 94 محصول منتخب

آیدیران 94 منتخب برنزی

آیدیران 94 منتخب نقره ای

آیدیران 94 منتخب طلایی

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام