انتخاب برگه

رسانه ها

 

رسانه ها

برنده شدن در مسابقات طراحی صنعتی ایران ابتدای قرار گیری در کانون توجهات توسط نشریات و رسانه های مرتبط می باشد. رسانه ها، اخبار مربوط به مسابقات را بصورت روزانه و همچنین ویژه نامه هایی پوشش خواهند داد. همچنین نتایج این مسابقات در سایتهای تخصصی بین المللی طراحی صنعتی اعلام خواهد شد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام