شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رسانه ها

 

رسانه ها

برنده شدن در مسابقات طراحی صنعتی ایران ابتدای قرار گیری در کانون توجهات توسط نشریات و رسانه های مرتبط می باشد. رسانه ها، اخبار مربوط به مسابقات را بصورت روزانه و همچنین ویژه نامه هایی پوشش خواهند داد. همچنین نتایج این مسابقات در سایتهای تخصصی بین المللی طراحی صنعتی اعلام خواهد شد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید