شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رده بندی اساتید طراحی صنعتی

تعداد آثار شرکت داده شده، تحت نظارت اساتید طراحی صنعتی

محمد رزاقی

بهزاد سلیمانی

مهدی اصل فلاح

سالومه سروری

حسن رضوان

مهدی خرم

علیرضا اژدری

حسن صادقی نایینی

نگین خوشبختی

محمد حسن داورزنی

محسن صفار دزفولی

هانی سقائیان