انتخاب برگه

جایزه نقدی

جایزه نقدی

بمنظور تشویق برندگان مسابقات ایده های نو آیدیران مبلغ شش میلیون تومان بعنوان جایزه نقدی برای برندگان طلایی این دوره در نظر گرفته شده است. به برندگان نقره ای مبلغ چهار میلیون تومان و برندگان برنزی نیز مبلغ دو میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. این مبلغ بهمراه بسته جوایز که شامل  کتاب سال آیدیران ،   تندیس آیدیران و   لوح تقدیر می باشد در روز جشنواره به برندگان بخش طراحی ایده های نو تقدیم خواهد شد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام