انتخاب برگه

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه سوغات فرهنگی زائر

طرح شما با موفقیت ثبت شد.

برندگان مسابقه پس از بررسی آثار توسط داوران در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سایت اعلام خواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام