انتخاب برگه

جشنواره مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران، آیدیران

آیــدیــران 1400

مسابقه ایده های نومسابقه محصول

شرایط و قوانین

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است. شرکت کنندگان می توانند از شرکتهای تولیدی و طراحی، مخترعین ، دانشجویان و ادامه …

زمانهای مهم

ثبت نام  زود هنگام،  ثبت نام دیرهنگام ، ارزیــابی اولیه ، ارزیــابی نهایی ، اعـلام نتــایج ، روز جشـــنواره، ادامه ….

دسته های مسابقات

مبلمان شهری، لوازم منزل، حمل و نقل، مبلمان و دکوراسیون داخلی، طراحی واسط کاربری، بسته بندی، ورزش، آموزش و سرگرمی ادامه …

جشنواره آیـــدیـــران 1400

جشنواره آیـــدیـــران 1400

جشنواره آیـــدیـــران 1400

مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران

فرصت را غنیمت بشمارید!

مسابقات جامع طراحی صنعتی ایران

آیدیران 1400

مسابقه ایده های نومسابقه محصول

     

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام