شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

کارَن

نام طرح: کارَن

نام طراح : مهراد اردلان یکتا

کد: ۵۸۴۵

گشتالت طراحی شده برای کارَن با الهام از گلهای موجود در طبیعت و شکفتن آنها شکل گرفته و با انتخاب رنگ سفید برای پوسته ی روی محصول علاوه بر القا حس تمیزی و پاکی به مخاطب، با انتخاب رنگی خنثی، هماهنگ تر شدن کارَن با دیگر وسایل منازل مد نظر قرار گرفته است.با انتخاب رنگهای اشباع سبز برای شسی ها و اهرمهای عملکردی محصول علاوه بر اغنای حس زیبایی شناسی، سهولت دسترسی و درک عملکرد توسط کاربر نیز مورد توجه قرار گرفته است.