شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

ادغام

نام طرح:

ادغام

نام طراح : مهدی مومنی

دانشگاه : دانشگاه امیرکبیر

کد: ۲۷۹۴

منبع الهام اصلی در شکل گیری این ایده در ذهن طراح، حالت بدن راننده در یک خودرو و یک موتور سیکلت اسپورت بود. به طوری که وقتی به حالت قرارگیری بدن راننده یک خودروی اسپورت و یک موتور سیکلت نگاه کنیم کاملا واضح است که این دو حالت تقریبا قرینه یکدیگرند. بر این اساس ایده طراحی وسیله ای با امکان راندن در این دو حالت در ذهن طراح شکل گرفت. در واقع ایده اولیه این طرح تلفیق این دو حالت در قالب یک وسیله بود.