شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

اجاق گاز رومیزی بدون نیاز به برق شهری

one star x5

نام محصول: اجاق گاز رومیزی بدون نیاز به برق شهری

نام طراحان : تیم طراحی گروه تولیدی دلگان

شرکت تولیدکننده:  گروه تولیدی دلگان

کد : ۸۴۴۱

در این محصول نیاز به برق شهری در اجاق گاز رومیزی جهت روشن شدن برطرف شده است به نحوی که با یک باطری قلمی ساده و در دسترس،مصرف کنندگان به راحتی و بدون نیاز به برق از اجاق جهت پخت و پز استفاده نمایند. از لحاظ فنی در این اجاق ترانسی استفاده شده است که با اتصال به جرقه زن ها از یک طرف و به سر مثبت و منفی باطری از سمت دیگر کار مولد جرقه زن ها را انجام می دهد و همانطور که گفته شد جهت روشن شدن شعله ها در این اجاق دیگر نیاز به برق شهری نمی باشد.