شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

هزینه ها

 

 ثبت نام زودهنگام     ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ تیر

شرکت کنندگان

مبلغ

افراد مستقل

۵۰ هزار تومان

گروههای ۲ الی ۵ نفره

۵۰ هزار تومان

موسسات طراحی

۲۰۰ هزار تومان

شرکتهای تولیدی

۲۵۰ هزار تومان

ثبت نام دیرهنگام       ۱۶ تیر الی ۱۵ مرداد

شرکت کنندگان

مبلغ

افراد مستقل

۱۰۰ هزار تومان

گروههای ۲ الی ۵ نفره

۱۰۰ هزار تومان

موسسات طراحی

۲۵۰ هزار تومان

شرکتهای تولیدی

۴۰۰ هزار تومان

 

توجه:

مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود و طی آن چه در مسابقه برنده شوید و یا نشوید نظرات تخصصی داوران برای طرح خود را دریافت خواهید کرد.

دانشجویان با ارئه ی گواهی تحصیلی می توانند از تخفیف ۷۰ درصدی بهرمند شوند.(تصویر کارت دانشجویی کفایت میکند)

برای دریافت تخفیف دانشجویی شرکت کنندگان گروهی، بایستی تمامی افراد گروه دانشجو باشند.

 

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام رایگان در مسابقات آیدیران به این آدرس مراجعه کنید.

دریافت کوپن رایگان

 

 

 

 

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام رایگان در مسابقات آیدیران به این آدرس مراجعه کنید.

دریافت کوپن رایگان

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید