شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

هزینه ها

توجه

مسابقه محصول فقط برای آن محصولاتی است که هم اکنون تولید شده اند و در بازار موجودند.

شرکت کنندگان

مبلغ

شرکتهای تولیدی ، شرکتهای طراحی ، آزمایشگاههای تحقیقاتی

۵۰۰ هزار تومان

مخترعین ، دانشجویان و طراحان حرفه ای

۳۰۰ هزار تومان

  • مخترعین و دانشجویان و طراحان حرفه ای مستقل که اقدام به تولید کرده اند لازم است گواهی مرتبط را ارئه نمایند.
  • مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود و طی آن چه در مسابقه برنده شوید و یا نشوید نظرات تخصصی داوران برای طرح خود را دریافت خواهید کرد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام

معیارهای ارزیابی

برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند داشت. رعایت هرکدام از معیارها امتیازات و ضرایب خاص خود را دارد.

Share This