شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

  ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ تیر

ثبت نام دیرهنگام

 ۱۶ تیر الی  ۱۵ مرداد

داوری آثار

۱۷ الی ۱۹ شهریور

اعلام نتایج

اول مهر

جشنواره آیدیران ۹۵

۲۲ آذر

نمایشگاه آیدیران ۹۵

۲۲ الی ۲۵ آذر

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….
Share This