شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

زمانهای مهم

توجه

مسابقه محصول فقط برای آن محصولاتی است که هم اکنون تولید شده اند و در بازار موجودند.

مراحل

تاریخ

ثبت نام و ارسال تصاویر

  ۱۵ اردیبهشت الی ۱۰شهریور

ارزیابی اولیه و اعلام به برگزیدگان برای ارسال نمونه محصول

 ۱۰ الی ۱۵ شهریور

ارزیابی نهایی

۱۵ الی ۱۷ شهریور

اعلام نتایج

۳۰ شهریور

جشنواره آیدیران ۹۶

۱۱ آذر

نمایشگاه آیدیران ۹۶

۱۱ الی ۱۳ آذر

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام

شرایط و قوانین

برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران لازم است تا از شرایط و قوانین آن آگاه شده و آنها را بپذیرید. این قوانین و شرایط شامل حقوق شرکت کنندگان و برگزارکنندگان می باشد…..

Share This