شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

لوح تقدیر آیدیران

لوح تقدیر آیدیران

برندگان مسابقات آیدیران در روز جشنواره لوح تقدیر مسابقه، حاوی مشخصات برنده، مشخصات ایده یا محصول برنده شده، رتبه و سال احراز رتبه را دریافت خواهند نمود. برندگان می توانند از این لوح تقدیر در وب سایت، رزومه و تبلیغات خود استفاده کنند. لوح تقدیر آیدیران ضمانت تخصص و کارایی شما در زمینه حرفه طراحی صنعتی می باشد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید