شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

  ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ تیر

ثبت نام دیرهنگام

۱۶ تیر الی۱۶ مرداد

داوری آثار

۱۵ الی ۱۷ شهریور

اعلام نتایج

۳۰ شهریور

جشنواره آیدیران ۹۶

۱۱ آذر

نمایشگاه آیدیران ۹۶

۱۱ الی ۱۳ آذر

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….
Share This