شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

  ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ تیر

ثبت نام دیرهنگام

۱۶ تیر الی۱۶ مرداد

داوری آثار

شهریور ماه

اعلام نتایج

مهر ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

آذر ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

آذر ماه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….