شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رده بندی اساتید طراحی صنعتی

آیدیران ۹۵

استاد برتر آیدیران ۹۵

به لحاظ بیشترین تعداد دانشجوی منتخب تحت نظارت

khoram-idiran

دکتر مهدی خرم

مدیرگروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

تعداد آثار منتخب، تحت نظارت اساتید طراحی صنعتی

مهدی خرم

یاسمن خداداده

محسن صفار دزفولی

بابک امرایی

جمشید امامی

وحید چوپانکاره

حسن صادقی نایینی

نورایی

مرحوم دکتر سعید مجیدی

مهران فاطمی نیا

حمیرا غفاری

مسعود محمودخان شیرازی

علیرضا محمد زاده

مرتضی پورمحمدی

جواد یزدی پور

سید رضا لاهیجی