شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

نشان آیدیران

نشان آیدیران

تنها برندگان مسابقه حق استفاده از نشان آیدیران را دارند. برندگان می توانند از این نشان در وب سایت، رزومه و تبلیغات خود استفاده کنند. نشان آیدیران ضمانت تخصص و کارایی شما در زمینه حرفه طراحی صنعتی می باشد.

برندگان، می توانند نشان خود را از قسمت زیر انتخاب کرده و دانلود نمایند.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

محصول منتخب

منتخب برنزی

منتخب نقره ای

منتخب طلایی

آیدیران 94 محصول منتخب

آیدیران 94 منتخب برنزی

آیدیران 94 منتخب نقره ای

آیدیران 94 منتخب طلایی