شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رسانه ها

 

رسانه ها

برنده شدن در مسابقات طراحی صنعتی ایران ابتدای قرار گیری در کانون توجهات توسط نشریات و رسانه های مرتبط می باشد. رسانه ها، اخبار مربوط به مسابقات را بصورت روزانه و همچنین ویژه نامه هایی پوشش خواهند داد. همچنین نتایج این مسابقات در سایتهای تخصصی بین المللی طراحی صنعتی اعلام خواهد شد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

ثبت نام
Share This