شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

جشنواره مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران، آیدیران

ایده های برگزیده ۹۷محصولات برگزیده ۹۷

شرایط و قوانین

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است. شرکت کنندگان می توانند از شرکتهای تولیدی و طراحی، مخترعین ، دانشجویان و ادامه …

زمانهای مهم

ثبت نام  زود هنگام،  ثبت نام دیرهنگام ، ارزیــابی اولیه ، ارزیــابی نهایی ، اعـلام نتــایج ، روز جشـــنواره، ادامه ….

دسته های مسابقات

مبلمان شهری، لوازم منزل، حمل و نقل، مبلمان و دکوراسیون داخلی، طراحی واسط کاربری، بسته بندی، ورزش، آموزش و سرگرمی ادامه …

جشنواره آیـــدیـــران۹۷

جشنواره آیـــدیـــران ۹۷

جشنواره آیـــدیـــران ۹۷

مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران

فرصت را غنیمت بشمارید!

مسابقات جامع طراحی صنعتی ایران

آیدیران ۹۷

محصولات برگزیده ۹۷ایده های برگزیده ۹۷